Trang nhà Tam Giáo Đồng Nguyên

Phước Báo Của Sự Bảo Vệ Sanh Linh

(Trích trong "Truyện cổ Phật giáo")

Thuở xưa, có một vị La Hán ở trên núi tuyết đă chứng Lục thông: thấy rơ việc trong ba đời như xem việc trước mắt. Nên danh tiếng vang lừng, người đương thời đều cảm phục.

Vị La hán kia có nuôi thiếu niên sa di làm đệ tử.

Một hôm, vị thiếu niên đệ tử đứng hầu bên cạnh thầy. Vị La hán xem qua sắc tướng của vị đệ tử ḿnh, Ngài liền buồn rầu bảo vị thiếu niên đệ tử rằng:

- Con ơi, Thầy xem sắc tướng hôm nay, Thầy rơ biết phước báu của con đến nay đă gần hết, sau bảy ngày nữa mạng con sẽ chết. Thôi Thầy tṛ ta ngày nay vĩnh biệt. Thầy cho con trở về nhà thăm bà con quyến thuộc và cho con được thấy cha mẹ con trong phút cuối cùng.

Nghe xong, thiếu niên sa di chỉ biết đau đớn đảnh lễ thầy rồi gạt lệ từ tạ ra đi.

Trên đường về, gặp phải trận mưa lớn, thiếu niêu sa di rẽ qua con đường hẻm thấy một bầy kiến nhỏ đang chơi vơi trên một ḍng nước nhỏ chảy ngang đường. Bầy kiến hết sức chống đỡ, nhưng vô hiệu; v́ thân nhỏ sức yếu mà ḍng nước quá mạnh, nên đành để ḍng nước tự do dày xéo, và chờ ḍng nước đưa về cơi chết.

Thiếu niên sa di thấy vậy, động ḷng từ bi, liền cỡi chiếc áo đang mặc trong ḿnh ngăn ngang ḍng nước để đàn kiến có chỗ leo vào, những con nào kiệt sức, không thể leo vào áo được, thiếu niên sa di nhẹ tay bắt từng con bỏ vào áo, rồi đem bỏ vào chỗ khô ráo. Hai ba phen xem xét thấy bầy kiến chắc chắn thoát chết, mới yên ḷng về nhà.

Đến nhà, trong thời gian bảy ngày, thiếu niên sa di lo sợ chờ ngày mạng chung. Nhưng đến ngày thứ tám, thiếu niên vẫn c̣n sống. Thiếu niên sa di mừng rỡ trở về chỗ thầy.

Đến nơi, vị La hán hết sức ngạc nhiên! Không biết v́ sao đệ tử ḿnh đến bây giờ mà vẫn c̣n sống. Ngài liền nhập định dùng diệu trí quan sát mới biết đệ tử ḿnh do công đức cứu bầy kiến nên bảy ngày không chết mà c̣n sống lâu được nữa.

Sau khi xuất định, vị La hán giải cho sa di rơ lư do thoát chết, và giải nghĩa chữ từ bi.

Từ đấy, thiếu niên sa di tinh tấn tu hành không bao lâu chứng đặng đạo quả.

Đức Tâm

Dùng ḷng từ bi cứu một mạng sống đặng phước báo không kể xiết.