NỤ CƯỜI THIỀN

SÁCH THIỀN

Người nọ bước vào một tiệm sách, tiến tới gian sách New Age, anh ta không t́m thấy quyển sách nào nói về Thiền. 

Anh ta liền hỏi cô bán hàng : Thưa cô, tại sao nơi đây không có sách Thiền. 

Cô bán hàng trả lời : Có lẽ tiệm sách này tuân theo tôn chỉ của Thiền là "bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền"!

Góp ư : Thiền là vô văn tự, sao c̣n có sách!

TU THIỀN

Bà thương gia giàu có nọ thường giao thiệp chơi hụi. Khi về già, bà chăm nghe băng giảng và có ư muốn tu Thiền. Một hôm bà hỏi vị Thiền sư:

- Thưa Thầy, con phải tu thiền như thế nào?

Vị Thiền sư trả lời :

- Bà phải chăm lo nghe băng giảng, tụng kinh và áp dụng nó vào việc tu thân, sửa ḿnh, thức tỉnh trong cuộc sống, c̣n như bà "tu thiền mà hát nhầm chỗ" th́ không bao giờ đạt được kết quả.

- Thưa Thầy, Thầy nói sao, tu thiền mà lại hát ?

- Bà cứ về nghĩ kỹ xem sao!

Bà nọ ra về với đầy thắc mắc về câu nói của Thiền Sư.

Góp ư : Thiền Sư bảo bà thương gia nọ "tu thiền mà hát nhầm chỗ" nghĩa là chữ "h" của chữ "Thiền" viết nhầm chỗ sang chữ "Tu", th́ "Tu Thiền" thành ra "Thu Tiền". Thiền sư ư nói nếu bà chỉ lo "thu tiền" hụi th́ làm sao tu thiền được!

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cứ tập gạt bỏ mọi ư nghĩ về "Thiền Không Hát" (tiền), mà phải chú tâm thực thụ vào "Thiền có hát" (Thiền) th́ chúng ta mới sống tỉnh thức, thấy được một phần Chân Tâm.

NGỘ

Một Phật tử gốc Hoa nói :

"Ngộ" cũng thấy "ngộ" khi "ngộ" được lời giảng trong kinh điển của Đức Phật.

Góp ư : Chữ Ngộ có nhiều nghĩa. Ông này là người Hoa (Quảng Đông), nên chữ Ngộ thứ nhất có nghĩa là tôi. Chữ Ngộ thứ hai có nghĩa là vui vui, ngộ nghĩnh, chữ thường dùng trong Nam. Chữ Ngộ thứ ba có nghĩa là giác ngộ, t́m kiếm ra chân lư. Vậy câu trên có nghĩa: Tôi cảm thấy sung sướng khi t́m ra chân lư của lời giảng trong kinh điển của Đức Phật.

(Trích trong "Nụ cười Thiền viết bởi các Phật tử Tây phương", Tuệ Viên sưu tầm và phỏng dịch)