Trang nhà Tam Giáo Đồng Nguyên

NGHÈO NHƯNG GIÀU

“Người có tiền rừng bạc bể mà vẫn c̣n ham muốn, họ chính là người “Nghèo”. Trái lại, người tuy có ít tiền bạc, nhiều khi túi rỗng không, nhưng cảm thấy ḿnh đầy đủ, người này chính là người “Giàu”.

Vào thời quá khứ xa xăm, có một người may mướn vá thuê rất nghèo túng. Thuở ấy, thời giáo pháp của Đức Phật Tỳ Bà Thi, rất được quảng đại quần chúng qui ngưỡng, chùa chiền bảo tháp vô cùng nguy nga tráng lệ được xây dựng và hộ tŕ rất nghiêm cẩn.

Hàng vạn Phật tử cùng nhau đến chùa nghe pháp, trai tăng rất long trọng. Chàng thanh niên may thuê thấy mọi người thi nhau đến chùa làm phước ḷng rất nôn nao muốn góp phần công đức, nhưng xét đi xét lại không thấy món chi xứng đáng nên chỉ biết than thầm.

Một hôm, buổi trai tăng được đến với chư Tỳ kheo tăng, dưới sự chứng minh tối cao của Đức Phật. Gă thanh niên cơ hàn, cầm ḷng không đậu, cất tiếng than rằng:

-    Than ôi! Ta là người bạc phước nhất trên thế gian này, ta chẳng có một vật mọn nào để cúng dường Đức Phật và chư Tỳ kheo tăng để gieo duyên lành. Nhưng đây cũng là dịp may hiếm có để thử thách ta, nếu ta không dơng mănh phát tâm th́ biết bao giờ mới có đủ nhân duyên như thế này. Kiếp này ta đă khốn khổ, nếu không chịu tích trữ phước đức dành cho kiếp sau th́ biết bao giờ ta mới thoát khỏi cảnh khốn cùng?

Ngày hôm ấy, anh cố gắng nỗ lực may vá không ngừng, dành dụm được vài chục đồng, th́ giờ trai tăng đă đến. Gă không biết cách nào hơn vội chạy đi mua một nắm hạt đậu và một nắm hạt mè, ḷng tràn ngập hoan hỷ, trong ư định sẽ để vào từng bát để cúng dường Đức Phật và chư Tỳ kheo tăng.

Trên đường đi đến nơi Đức Phật và chư Tỳ kheo tăng đang ngự, bỗng gă cảm thấy tủi thân khi nh́n thấy những bộ y phục sang trọng cùng những mâm lễ vật quư giá đến để bát, ai ai cũng hớn hở tươi cười, chỉ riêng anh là buồn rười rượi. Anh cố gắng đến gần nơi chư Tăng nhận vật thực với hy vọng sẽ dâng cúng đậu và mè vào bát chư Tăng, nhưng chỉ hoài công, mọi người không cho chàng vào v́ nghĩ rằng chàng thanh niên này quá nghèo. Thật tấn thối lưỡng nan, dừng lại một lát anh than thầm rằng:

- “Thế là hết, ta đă mất đi cơ hội ngàn năm một thuở, vậy ta cứ đứng đây ném vào từng hạt nếu chỉ rơi vào bát của một vị thôi ta cũng hữu duyên lắm rồi”.

Suy tư xong, gă bắt đầu ném từng hạt, kỳ diệu thay, phi thường thay cho tâm thành khẩn, do nguyện lực vĩ đại, những hạt đậu, hạt mè đều rơi vào bát của chư Tỳ kheo tăng và Đức Phật.

Khi được nh́n thấy hiện tượng kỳ diệu ấy, anh phát tâm trong sạch gấp trăm ngàn lần hơn nữa, lập tức quỳ xuống phát nguyện rằng:

-   “Do oai đức của sự cúng dường này, trong kiếp vị lai, con nguyện sẽ trở thành một vị Chuyển Luân Thánh Vương để tận hưởng mọi lạc thú trên cơi đời, nếu con vỗ nhẹ tay th́ mưa bảy báu sẽ rơi xuống ngay, con xin đừng sai nguyện bao giờ”...

(C̣n tiếp)

Giới Đức 

 Đón xem kỳ tới: Túi tham không đáy

Quư vị muốn biết chàng thợ may nghèo sau khi măn tuổi thọ được hưởng phước báo như thế nào không? Và vị Chuyển Luân Thánh Vương trong tương lai (hậu kiếp của chàng thợ may nghèo) làm chuyện ǵ khiến cho câu chuyện kỳ tới có tựa là "Túi tham không đáy"?

Xin bấm vào đây: Túi tham không đáy