MỘT TCH TR 

Nanin, một thiền sư Nhật sống vo thời Minh Trị (1868-1912) tiếp một gio sư đại học đến hỏi về Thiền. Nanin mời tr. ng đ rt đầy tch của khch nhưng vẫn tiếp tục rt thm. 

Vị gio sư ngồi nhn trong tch tr, cho đến khi khng kiềm mnh được nữa: 

- Đầy qu rồi! Xin đừng rt nữa. 

- ng giống như ci tch ny. Nanin ni. - ng cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ng. Lm sao ti c thể by tỏ thiền cho ng được, trừ phi ng cạn ci tch tr của ng trước.

CŨNG MỘT CHN TR

Lu lắm rồi, chắc 30 năm hơn, trong một lớp tu sĩ học về chữ KHNG của tm php thiền định.

-y ci chn, bạn thấy g khng?

-Khng, khng c g.

Nhắc bnh tr ti rt vo chn,

-Giờ đy ci g đy?

-Chn tr.

Ti uống cạn chn tr v p chn xuống

-Bạn thấy g khng?

-Ci chn P.

-C g trong đ khng?

-u biết, trong khi ti quay mặt, đu biết Huynh c p g trong đ khng.

Ti lấy bnh tr rt ln ci chn p........nước tr trn lan.

-?????????????

-Ci g đy?


(Source: Internet)