LỜI MẸ DẠY

Jiun, một vị Thiền sư phi Shingon, vốn l một học giả chữ Phạn thời Tokugawa. Lc cn l thiền sinh, ngi hay thuyết giảng cho cc đồng mn.

Khi hay tin, Mẹ ngi liền viết cho ngi một l thư: "Con ạ, Mẹ khng tin rằng khi con hiến mnh vo cửa Phật l cốt để trở thnh một cuốn tự điển sống. Biện bc, snh si, vẽ vang v tự mn chẳng đi đến đu. Mẹ muốn con hy dẹp ci tr ln lớp đ đi. Hy dọn mnh tĩnh tu trong một tiểu viện ở chốn thm sơn cng cốc. Dnh mọi th giờ cho việc thiền qun, may ra con mới ngộ được chnh đạo.''