The Left Eye of God

KẾT CỎ

Dịch chữ Kết thảo. Do điển tích Ngụy Thù (có sách ghi là Ngụy Hùng) có một người hầu thiếp rất đẹp và còn trẻ tuổi. Theo tục lệ nước Tần hễ chồng chết thường đem chôn thiếp theo. Ngụy Thù lúc còn sống thường dặn con là Ngụy Khỏa đừng chôn người vợ lẻ đó. Đến khi Ngụy Thù mắc phải bệnh gần chết, lúc đang hấp hối trên giường bệnh lại dặn con là Ngụy Khỏa phải đem chôn người hầu thiếp theo mình, cho đúng tục lệ cổ truyền của nước Tần.

Ngụy Thù chết, Ngụy Khỏa không nghe lời, viện lẽ đem chôn một người sống theo một người chết là một chuyện làm vô lối và hại một mạng người oan uổng. Có người hỏi tại sao không theo lời trăn trối của cha? Ngụy Khỏa đáp: "Người hiếu tử nên theo lời trị mệnh (lời dặn lúc tỉnh) chứ không nên theo loạn mệnh" (lời dặn lúc mê).

Sau Ngụy Khỏa làm tướng nước Tần đánh nhau với nước Tấn. Đỗ Hồi là tướng của nước Tấn có tài ba lỗi lạc, vũ dũng không mấy ai địch nổi. Thế giặc của Đỗ Hồi mạnh lắm. Ngụy Khỏa liệu bề phải thua. Có một hôm hai bên đang giao chiến, Ngụy Khỏa đang ở trong thế lâm nguy, không dè thình lình cỏ quấn chân ngựa của Đỗ Hồi, làm cho ngựa của Đỗ Hồi tới lui không được nên ngựa té ngã, Đỗ Hồi bị Ngụy Khỏa giết.

Đêm hôm ấy, Ngụy Khỏa nằm mơ thấy một ông già đầu tóc bạc phơ tay cầm gậy trúc đến bảo: "Lúc ban ngày nơi trận chiến, tôi cám ơn ông không chôn sống con tôi, nên tôi kết cỏ quấn vào chân ngựa của Đỗ Hồi cho nó ngã để ông giết nó. Tôi làm như vậy để trả ơn ông không chôn nàng hầu của lịnh tôn theo. "

Giật mình thức giấc, mới nghĩ ra chuyện cũ và biết đó là cha vợ của cha mình.

Vì thế, ngày sau các văn nhân thi sĩ thường dùng điển kết cỏ để nói sự báo đền công ơn. Người ta thường nói: Kết cỏ ngậm vành

Trong Kiều của Nguyễn Du có câu:

Dám chờ cốt nhục tử sinh,

Còn nhiều kết cỏ, ngậm vành về sau.