The Left Eye of God

CÂU TRẢ LỜI CỦA NGƯỜI CHẾT

Khi Mamiya (về sau trở thành một giảng sư đại tài) đến một thiền sư để được chỉ giáo, liền được cho một công án về tiếng vỗ của một bàn tay.

Mamiya chú tâm quán chíếu đến đề thoại đầu này. 

Vị thiền sư bảo với ngài: "Ngươi vẫn chưa cố gắng lắm. Ngươi vẫn còn quá vướng mắc đến thức ăn, tài, vật và cái tiếng động đó. Tốt hơn nếu ngươi chết đi thì mới giải quyết được vấn nạn."

Lần sau Mamiya đến bái kiến thầy thì lại được hỏi đã được gì để chỉ tiếng động của một bàn tay. Tức thì Mamiya ngã lăn ra như thể đã chết rồi.

Thiền sư quan sát và hỏi: "Thôi được, ngươi đã chết. Thế nhưng cái tiếng động thì thế nào?"

Mamiya ngước nhìn lên trả lời: "Con chưa giải nó được." 

Thiền sư bảo: "Người chết rồi sao còn nói được! Ngươi hãy cút ngay!"

(Trích trong "Một trăm lẻ một câu chuyện Thiền", Trần Trúc Lâm dịch)