Tạ Ơn

Cám ơn tổ tiên dầy công dựng nước

Dùng máu xương tô thắm mảnh dư đồ

Người ngã xuống trăm ngàn người đứng dậy

Cho nghìn thu dân tộc khỏi lưu vong!

 

Chúng con ngày nay sống đời lưu xứ

Tâm hồn luôn tưởng vọng cõi quê hương

Không phút nào chúng con quên đất mẹ

Trọn lòng thương thao thức chốn quê buồn!

 

Tạ ơn người chiến binh nay phế tật

Ðã anh hùng máu thắm bãi sa trường

Xin cầu nguyện người hy sinh khuất bóng

Thôi vấn vương cõi thế mãi u buồn!

 

Tạ ơn những người còn đang tranh đấu

Cho quê hương rực sáng nghĩa nhân quyền

Trọn tuổi đời rục tàn trong lao lý

Che chở người có hồn nước thiêng liêng!

 

Xin tạ ơn những người dân bản địa

Ðã mở lòng đón tiếp kẻ tha hương

Ðã chia sẻ giúp ta đời ổn định

Ðưa vòng tay kết chặt những tình thương!

 

Cám ơn  nông phu tháng ngày gian khổ

Cho nhân gian được trọn bát cơm đầy 

Người thợ dệt cuộc đời luôn lao lực

Ðể mùa đông giá rét ấm thân gầy!

 

Xin tạ ơn thầy tôi còn hay mất

Chỉ cho tôi nẻo sáng của cuộc đời

Tôi bước đi với tâm hồn c ẩn trọng

Giữ lời thầy còn mãi mãi trong tim

 

Xin tạ ơn mẹ cha đời lam lủ

Vì bầy con sức lực sớm suy tàn

Mài ghi nhớ lời mẹ cha nhắn nhủ:

Hãy giữ lòng trung hậu với giang san!

(Hàn Thiên Lương)