C nn khai bt ?

 

Trn xứ mnh mng, lạ hoắc ny,

Đầu năm khai bt, ni g đy?

o cơm, nợ trả, chưa rồi nợ!

Lưu lạc, ngy qua, lại tiếp ngy.

Tm dấu qu nh - mờ nh mắt,

D phương trời cũ - hụt tầm tay.

Bt cn, giấy lạnh, nghin sầu đọng,

Đừng viết, theo mnh c lẽ hay?

 

Thanh Hữu Huyền