CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM

Mùng Một Tết, sau khi hương khói xong, chú tiểu quỳ trước bàn Phật lâm râm khấn nguyện:

- "Con cầu xin Phật tổ từ bi phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc."

Cảm động trước tấm lòng của chú tiểu và muốn dạy bảo thêm nên Phật cảm ứng nói:

- "Con học đạo bấy lâu ắt biết đời là "Vô Thường", vì vậy không thể nào có "mãi mãi" được, nên Ta chỉ có thể cho con chọn 4 ngày thôi."

Chú Tiểu mừng lắm, ngẫm nghĩ:

- "Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".

Phật mĩm cười: "Nếu vậy thì chỉ cho 3 ngày thôi."

Chú Tiểu: "Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai."

Thích thú trước sự thông minh của chú tiểu, Phật thử thêm: "Chỉ cho 2 ngày thôi."

Chú Tiểu: "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai."

Phật nói: "Nếu Ta chỉ cho 1 ngày thôi?"

Chú Tiểu: "Vâng, cũng được."

Phật thắc mắc hỏi: "Như vậy là ngày nào?"

Chú Tiểu lém lỉnh đáp: "Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày."

Phật từ bi mĩm cười: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào nhận được câu chuyện này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".

(HAPPY NEW YEAR TO ALL!)

(Source: Internet - Unknown Author.)