Muốn thỉnh kinh này, xin liên lạc:

Âu châu:

TÍN NGƯỠNG Á CHÂU

WILHELM-BUSCH - STRASSE 24

D - 04357 LEIPZIG

GERMANY

E-mail: duong_ve_dai_dao@web.de

hoặc theo địa chỉ trên web site www.asia-religion.com

 

Mỹ châu:

THIÊN LÝ BỬU TÒA

12695 SYCAMORE AVE

SAN MARTIN, CA 95046

USA

Tel: (408) 683-0674

hoặc bấm vào đây để có địa chỉ e-mail.

 

>>> Kinh có thể download để đọc online ở đây.