Trang nhà Tam Giáo Đồng Nguyên

TỲ KHƯU BẢO THIÊN

(Trích trong Kinh Hiền Ngu, phẩm thứ mười một)

CHÍNH tôi (A Nan) được nghe: Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà. Ở thành này có ông Trưởng giả, bà vợ sinh được cậu con trai mặt mũi đầy đặn xinh đẹp, giữa lúc sinh, trên trời tự nhiên châu bảo rơi xuống như mưa: Vàng, bạc, ngọc lưu ly, ngọc xa cừ, ngọc mă năo, ngọc san hô, ngọc hổ phách; nơi vườn, ngoài sân, đầy dẫy.

Dân làng hàng xóm xúm đến xem và lượm châu bảo giùm. Họ lại ca tụng ông bà có nhiều phúc đức, và người con quư, nên trời ban thưởng những châu bảo này ư.

Trưởng gia vui mừng vừa được quư tử, lại được châu bảo, tự nghĩ: "Việc này từ cổ đến kim chưa từng thấy." Ông hồ nghi không biết tốt hay xấu, nên sai người đi t́m thầy tướng đến xem hung cát thế nào.

Thầy tướng tới nhà, ông nói:

- Thưa ngài, nhà tôi mới sinh được một mụn con trai, lại thấy có châu bảo rơi xuống nhiều, không biết hay dở thế nào, xin ngài xem giùm và coi tướng cháu có thể nuôi được nên người không?

Thầy tướng nói: - Dạ! Ngài ẵm cháu ra đây!

Bà Trưởng giả nghe thầy nói vội bế con ra. Thầy ngắm nghía hồi lâu rồi nói:

- Thưa Trưởng giả, cháu có nhiều tướng quư: Đầu tṛn, mũi thẳng, tai dầy và trán vuông, mặt dầy, bàn chân bàn tay đầy, sau này có thể làm ích cho gia đ́nh, xă hội. Nếu xuất gia sẽ được chứng quả giải thoát, ông bà cứ yên trí nuôi cháu cho cẩn thận, không c̣n nghi ngờ ǵ nữa.

Nghe tướng sư nói ông rất lấy làm hoan hỷ và nói :

- Xin phiền thầy đặt tên cho cháu.

Tướng sư nói: - Theo điềm có châu bảo rơi xuống, đặt tên cho cháu là Lặc Na Đề Bà (Tàu dịch là Bảo Thiên).

Nói rồi tướng sư đứng lên cáo lui ra về, ông Trưởng giả thận trọng cám ơn và tạ lễ.

Quả như lời tướng sư nói, Bảo Thiên khi lớn tuổi học hành, thông minh tài năng lỗi lạc, nhưng rất ham đạo đức và có trí suy tầm đạo giáo. Một hôm cậu sang chơi nhà thân quen tỉnh khác, họ đưa cậu đến yết kiến Phật, tới nơi mọi người đều nhiễu Phật ba ṿng, cậu cũng theo như họ lễ và nhiễu, rồi lui ngồi một bên, nh́n thấy Phật oai đức phi thường khắp trời đất không ai sánh kịp, sinh ḷng mến mộ, phát ư xả tục nhập đạo nối chí như Phật.

Tới đây đức Phật thăng ṭa thuyết pháp cho đại chúng nghe nói về mười hai nhân duyên, chúng sinh bị luân chuyển trong sáu đạo, xong cuộc thuyết pháp mọi người tạ lễ lui ra.

Bảo Thiên được nghe lời vàng ngọc của Phật giáo hoá, lấy làm sung sướng định tâm lần này quyết xuất gia tu đạo.

Khi về tớí nhà cậu quỳ xuống thưa cha mẹ rằng:

- Kính lạy song thân! Được làm người là khó, được gặp Phật tại thế lại khó hơn. Hôm qua con được yết kiến Thế Tôn, lại được nghe chánh pháp con nhận thấy ngoài đạo Phật ra không c̣n đạo nào có thể giải thoát cho con người, vậy kính xin song thân cho con xuất gia học đạo.

Ông bà thấy cậu hướng việc tu hành, vui vẻ nói:

- Cha mẹ sinh người chứ không sinh được tánh, ư con muốn xuất gia th́ cha mẹ cũng vui ḷng.

Được sự đồng ư của cha mẹ rồi lễ tạ ra đi, tới nơi cúi đầu lễ Phật thưa rằng:

- Kính lạy đức Thế Tôn, chúng con từ vô thủy kiếp, bị nổi ch́m trong biển sinh tử, không người cứu vớt, Ngài như một chiếc thuyền từ cứu người giải thoát, hôm nay con tới đây một ḷng thành kính cầu xuất gia học đạo, để lên nơi giác ngạn, cúi xin Ngài từ bi tiếp hóa.

Phật nói: - Thiện tai Tỳ Khưu.

Nói dứt lời, tóc trên đầu Bảo Thiên rụng hết, áo trên ḿnh biến thành áo cà sa, từ đó theo Phật tu hành, vốn có trí óc thông minh sẵn, nên không bao lâu đă chứng được quả A La Hán, cắt đứt đường sinh tử, không phải thụ sinh trong ba cơi.

Nhân buổi thư nhàn vấn đạo, tôi (A Nan) muốn biết rơ câu chuyện này nên bạch Phật rằng:

- Kính lạy đức Thế Tôn! Không hay Tỳ Khưu Bảo Thiên đời trước làm phước ǵ mà lúc sơ sinh lại có châu bảo trên trời rơi xuống, và những món ăn dùng tự nhiên biến hiện tùy theo ư muốn, xin Ngài nói cho chúng con được rơ.

Phật dạy rằng: - A Nan! Đời quá khứ cách đây đă lâu lắm có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi tế độ cho quần sinh được giải thoát rất nhiều không tính xuể. Một hôm các vị Tăng đi vào các thôn xóm khất thực, người dân chen nhau mang các món ăn ra cúng dàng. Lúc ấy có một người nghèo, phát sinh ḷng hoan hỷ! Muốn cầu phước cúng dàng, nhưng không có tiền của, cùng bất đắc dĩ, lấy một nắm đá tṛn như hạt châu với một ḷng thành kính thiết tha, tung nắm đá ấy lên các vị Tăng và khấn nguyện rằng: - Nguyện cho con đời đời phú quư trường thọ và được Đạo giải thoát như các ngài.

A Nan ông nên biết! Người nghèo cúng đá thuở đó, chính nay là Tỳ khưu Bảo Thiên, cũng do đời quá khứ có ḷng kính tin ngôi Tam bảo, đem đá cúng chư Tăng cho nên từ đó tới nay trải qua chín mươi mốt kiếp, được hưởng vô lượng phước báu, sinh về xứ nào, cũng an hưởng tự nhiên, cũng bởi duyên ấy nay được gặp Ta và đắc đạo quả.

Bấy giờ tất cả mọi người trong đại hội, nghe Phật nói xong ai nấy đều phát tâm cung kính sự cúng dàng, rồi có người đắc sơ quả, cho đến tứ quả, cũng có người được ngôi bất thoái, vui mừng tạ lễ mà lui.

---o0o---

        (Người gởi: Thiên Kim)