CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN

Tựa của Đức Chí Tôn

Phát minh

Qui y

Giải thuyết Đạo Phật

Giải thuyết Đạo Lăo

Giải thuyết Đạo Nho

Ṭa thánh Tiên Thiên (7-12 năm Đạo thứ 33)

 

Bản điện tử của quyển kinh này do một đạo hữu tại VN tặng.

Trở lại trang chánh