The Left Eye of God

TRUYỆN ĐẠO:

Đức tin qua sông

Không thể tốt riêng mình

Ba câu hỏi (Leo Tolstoy)

Vò nước suối

Làm tôi hai chủ

Sự tích Nhà Bè (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Tình Thầy Trò

Nhân Quả báo ứng (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Chuyện đầu thai báo oán (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Vài mẫu chuyện về phạt hữu hình (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Quả báo của sự chế giễu khinh bỉ (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Cầm thú có linh tánh không? (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Với một tấm lòng (Theo Inspirational Stories)

Một mối tình tuyệt đẹp (Trần Nhật Thu)

Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát (Huệ Lương)

Vi Diệu tỷ khưu ni

Tình ân ái là gốc của sự sanh tử

Cứ Đà thí thân

Xuất gia công đức

Sa di hộ giới

Thái tử Ma Ha Tát Đỏa đem thân cho cọp ăn

Ông già họ Mã mua ngựa

Không ai hiểu con bằng cha

Câu chuyện cát đá

Công pháp bất vị thân

Quỷ Cốc thử tài học trò

Tiếng đàn bàn quốc sự

Tín Lăng Quân kết bạn

Quan dở được khen - Quan giỏi bị chê

Hà Bá cưới vợ

Chung Vô Diệm

Nhân và Trí

Mở đầu câu chuyện

Kết cỏ (Điển tích)

Vua Đại Quang Minh

Tỳ khưu Bảo Thiên

Sàn Đề Bà La

Trùng Tín

Tán Đàn Ninh

Trắc nghiệm Cơ bút

Cụ Amala tái sinh

Angulimala - Sức mạnh của lòng từ

Câu trả lời của người chết

Thiền trong đời của một người hành khất

Nụ cười thiền

Lão tăng nhớ tiền kiếp

Thái thú họ Ngưu

Phước báo hiện tiền

Hương Trinh công chúa

Vua A Dục trở về với Phật giáo

Lòng ngưỡng mộ Phật pháp của vua A Dục

Hạnh nhẫn nhục

Mở mắt chiêm bao

Đại bố thí

Ánh lửa Giao thừa

Nữ hoàng Tuyết

Câu chuyện người bắn cung

Phán đoán sự việc

Nhân quả báo ứng: Phan Quả

Hiển lộng thần thông

Tim ta cháy như lửa

Đi ở lấy công cúng dàng

Thần bể với người đi buôn

Con sư tử trọng pháp

Đời người trong một câu

Các em tôi

Gương tu hành của Lưu Trường Sanh

Năm trăm người mù

Vọng phu

Chuyện nàng Liên Hoa Sắc

Người tu hành sắc tướng phải trừ

Trần Muội Lý và Đoàn Minh Đạo

Phước báo của sự bảo vệ sanh linh

Vị A-La-Hán mù

Túi tham không đáy

Vọng tưởng vi tế rất khó trừ

Nghèo nhưng giàu

Phá chấp

Nhân quả của sự bố thí

Thích Giám Không

Quan Âm Thị Kính

Thoát Vòng Tục Lụy

Tìm thấy viên ngọc trên đường bùn

Thật vậy sao?

Công chúa Kim Cương

Thiền sư Daito

 

Một chuyện của Mẹ Teresa

Quán trọ (Huệ Khải)

Mọi việc sẽ qua đi

Bài giảng bên sông

Thần minh (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Thuốc độc không hà, đừng uống (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Chứng nhân về sự tái sanh: Michel Croston (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Chứng nhân về sự tái sanh: Gnanatillaka (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Gương chuyển sanh đời Tùy (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Chuyện chuyển sanh ở Cà Mau (Bồi Dưỡng Đức Tin)

Ánh sáng & bóng tối (Thiên Phúc)

Chuyện bốn bà vợ

Con cá chép vàng (Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng kể)

Những huyền diệu trong chuyến ra Trung 1964

Ngọn nến lung linh (Nguyên Nhung)

Thằng ăn cắp (Cổ tích ngụ ngôn Ấn Độ)

Giấc mơ đêm Giáng Sinh (Nguyên Nhung)

Người đàn bà thành phố Stavoren

Đen hay trắng?

Sự bình yên

Cốt cách của một nhân tài

Diện mạo của một tướng tài

Vô cớ hại người là cái cớ tự hại mình

Chết vì quả đào

Quý trọng vợ

Khổng Tử và cuộc hòa hội Lỗ Tề

Cách hối lộ và nhận hối lộ của người xưa

Hai bà Hoàng

Thị phi

Cái dũng của Thánh nhân

Mạo Biện cứu tri kỷ

Biển cá lớn

Bạc rụng như sao

Thành phố dưới biển sâu

Tâm nhìn

Bất hiếu đọa làm heo

Vùi trong bếp lửa

Giết dê hại vợ

Phạm dâm trả quả

Lai Tinh Hải

Hạ Phùng Thánh

Đức Phật dạy con

Thầy gồng thử cơ

Giới sát

Bát nhã Ba la mật

Công chúa Thuần Nhẫn

Con dao trong tâm

Thái tử Tu Xà Đề

Cầu tự

Sợi tơ nhện

Kẻ trộm trở thành đệ tử

Kẻ ở, người đi

Tu một ngày giải thoát đặng một ngày, việc chẳng khá trễ

Không nên giải đãi trên đường tu

Bà lão kỳ dị

Vị A La Hán 7 tuổi (Chú tiểu Hiền Trí)

Kim Thiên

Sự tích ông trưởng giả kén rể

Hai vợ chồng nghèo

Người không tai mắt mũi lưỡi

Phú Na Kỳ 

Ni Đề

Hai người dòng Phạm Chí thọ pháp Bát Quan Trai

Hãy tự mở kho báu của mình

Mưa hoa

Bà lão bán nghèo

Cầu mưa

Chuyện tái sinh của Jenny

Bố thí bất nghịch ý

Mụt ghẻ mặt người

Văn hóa dân tộc ta (Những mẩu truyện ngắn)

Lời Mẹ dạy

Phải chịu khó mới độ được người

Lục Tổ Huệ Năng

Trọng Pháp Giáo (Pháp-Lực Kim-Tiên)

Kết quả của sự bố thí (Thái-Bạch Kim-Tinh)

Tai hại của sự bỏn xẻn (Thái-Bạch Kim-Tinh)

Văn Thiện Ngôn Tắc Bái (Thái-Thượng Ðạo-Tổ)

Thất-Chơn Nhơn-Quả

Không và Có

Si mê sinh giận dữ

Địa Ngục, Thiên Đàng

Một tách trà

Ngôi đền im lặng