Quyển sách này do đạo hữu Cathy Trần phát tâm ấn tống. Muốn thỉnh sách này, xin liên lạc:

Mỹ châu:

CATHY TRẦN

3907 TRAILSTONE LN

KATY, TX 77494. USA.

E-mail: cletrann@yahoo.com

Hoặc:

THIÊN LÝ BỬU TÒA

>>> địa chỉ liên lạc