VỌNG MỘT ÁNH SAO

(Huệ Khải Lê Anh Dũng)

 

Nhà thơ LÝ BẠCH

 

Nghe nguyên bài

 

Nghe và download từng phần

Phần 1    Download

Phần 2    Download

Phần 3    Download

Phần 4    Download

Phần 5    Download

Phần 6    Download

Phần 7    Download

 

>>> Đọc bài "Vọng một ánh sao"