VẦNG TRĂNG QUÊ CŨ

  

NGHE NGUYÊN BÀI

 

Nghe và download từng phần:

Phần 01    Download

Phần 02    Download

Phần 03    Download

Phần 04    Download

Phần 05    Download

Phần 06    Download

Phần 07    Download

Phần 08    Download

 

>>> Text - Đọc bài "Vầng trăng quê cũ"