The Left Eye of God

LỜI THẦY

(* Xem thêm hướng dẫn bên dưới nếu cần.)

 

Ngâm: Diệu Huyền

Đọc: Diệu Nguyên

00. LỜI GIỚI THIỆU

01. TÂN XUÂN THẦY BỐ ĐIỂN LÀNH

02. TÌNH TẠO HÓA BAN ĐỀU VŨ TRỤ

03. AN BÀI NHƠN LOẠI DO HÒA HIỆP

04. XUÂN NHỰT NHỰT TÂN TÌNH TẠO HÓA

05. LÒNG THẦY THƯƠNG CẢ CHÚNG SANH

06. THỨC TỈNH LÊN ĐƯỜNG HỌC THÁNH NHÂN

07. ĐỜI ĐẠO CÙNG CHUNG MỘT KHỐI LINH

08. HUẤN TỪ XUÂN MẬU THÂN CỦA ĐỨC CHÍ TÔN

09. VÌ SAO ĐỨC THƯỢNG ĐẾ GIEO MỐI ĐẠO TẠI VIỆT NAM

10. HUẤN TỪ XUÂN KỶ DẬU CỦA ĐỨC CHÍ TÔN

11. HÃY KHOAN DUNG HÒA ÁI VỚI NHAU TRƯỚC KHI NIỆM TƯỞNG ĐẾN DANH THẦY

12. HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ TÔN VỀ THƯƠNG YÊU

13. TRẦN GIAN LÀ NƠI RÈN LUYỆN UN ĐÚC CÁC BẬC HIỀN THÁNH TIÊN PHẬT

14. HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ TÔN XUÂN CANH TUẤT

15. THẦY LUÔN NGỰ Ở TÂM HÒA HIỆP CỦA CÁC CON

16. HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ TÔN XUÂN TÂN HỢI

17. ĐẮC NHỨT

18. NGÀY THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC

19. XA RỜI ĐẠO ĐỨC LÀ XA THẦY

20. HỒNG ÂN XUÂN QUÝ SỬU

21. HÃY SÁNG SUỐT GIỮ LẤY SỨ MẠNG ĐƯỢC BAN TRAO

22. LÝ HUYỀN NHIỆM CỦA MÙA XUÂN

23. KỲ BA ÂN XÁ ƠN CỨU ĐỘ LAN CHẢY KHẮP NĂM CHÂU

24. CHAN RƯỚI HỒNG ÂN TRẺ GỘI NHUẦN

25. THẦY MỞ CƠ TẬN ĐỘ NHƯ ĐEM MÙA XUÂN ĐẾN CHO VẠN VẬT

26. CÓ TÂM ĐẠO THÌ TÂM XUÂN MỚI PHÁT HIỆN

27. CON CÓ THÁNH TÂM SẼ CÓ THẦY

28. SONG TU TÁNH MẠNG PHÁP QUYỀN XƯƠNG MINH

29. THẦY NGỰ LÒNG CON CÒN TỊNH KHIẾT

30. MỖI CON ĐỀU CÓ MỘT ĐÀI HIỆP THIÊN

 

(*) Bấm nút chuột trái vào link để nghe. Left-click the link to listen.

Bấm nút chuột phải vào link, sau đó chọn "Save Target As" để tải mp3 file về máy của quý vị. Right-click the link, then choose Save Target/Link As to download the mp3 file into your computer.

Xin báo cho chúng tôi biết nếu có link nào bị trục trặc. Cảm ơn quý vị. Please inform us of any broken link. Thank you.